લાડુબેન અજમેલભાઇ ડામોર
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
TDO
શ્રી કે. એમ. રોઝ
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
Vikas Path
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

તાલુકા વિષે

ખાનપુર ગામમાં મુખ્યત્વે આદિવાસીઓ અને પાટીદારો ઉપરાંત અન્ય લોકોની વસ્તી રહે છે. આ ગામના વ્યવસાયમાં મુખ્યત્વે ખેતી, ખેતમજુરી અને પશુપાલન છે. આ ગામમાં ડાંગર, શેરડી, કેળાં, તેમ જ શાકભાજી જેવાં ખેત-ઉત્પાદનોના પાક લેવામાં આવે છે. ગામમાં પ્રાથમિક શાળા, પંચાયતઘર, આંગણવાડી તેમ જ દુધની ડેરીની સવલતો પ્રાપ્ય છે.

સામાન્ય રૂપરેખા

  • ગામડાઓ -
  • ગ્રામ પંચાયતો -
  • વિસ્તાર - -
  • વસતી -
  • સાક્ષરતા -
  • પ્રાથમિક શાળાઓ -
  • માધ્યમિક શાળાઓ -
  • કોલેજો -
વધારે...
Go to Navigation